Novinky

2017 – říjen

Modernizace WWW stránek – aktualizovali jsme a modernizovali webové stránky, které nyní můžete snadno prohlížet i přes Váš mobilní telefon či tablet.

2015 – březen

Spustili jsme pro Vás nové webové stránky!

2012/2013

Firma Faliko získala na roky 2012/2013 prestižní ocenění „Spokojený zákazník“ udělované Sdružením českých spotřebitelů, o.s.

Z textové části ocenění citujeme:
Ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale dále že při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost, „nadstandardně“ poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně.