• Webové stránky používají cookies za účelem správného chodu stránek a vyhodnocení návštěvnosti.
  • Odesláním kontaktních či poptávkových formulářů souhlasíte se zpracováním vyplněných údajů za účelem vypracování nabídky/odpovědi.
  • Data nesdílíme s třetí stranou.
  • Kdykoli máte zákonou pravomoc nás kontaktovat a jsme povini Vám sdělit jaké údaje máme (e-mailová komunikace) a máte oprávnění požadovat smazání.
  • Smazání veškerých údajů (komunikace, nabídky, objednávky) provedeme v případě žádosti do 5 dnů, vyjma údajů které ze zákona musíme uchovávat nebo jsou nutné u zakázky (objednávka, smlouva, faktura).
  • Data z analýzy návštěvnosti jsou zcela anonymní v tom smyslu, že nejsme schopni lokalizovat konkrétní počítat/IP adresu.
  • Server (webhosting) neshromažďuje žádná data jako jsou IP adresy, e-maily.